Dobrodošli na ovu web stranicu!

Enterprise Vision

Izgradite pametnu platformu medicinskih usluga

Oslanjajući se na postojeće lokalne institucije i velike medicinske podatke s interneta,

Nastojte izgraditi "bolnicu, doktora, porodicu, pojedinca", "Ljudi, život" kao jednu od pametnih medicinskih ekoloških platforma.

Promoviranje politike hijerarhijske dijagnoze i liječenja Medical Alliance

Iskorištavanje prednosti razmjene podataka i informacija u stvarnom vremenu između gornjeg i donjeg Unicom-a, izgradnja medicinske unije s dinamičkim protokom podataka u domu "doktorske bolnice" i "doktora pacijenta", te hijerarhijska dijagnostika i režim usluge liječenja .

Vježbajte medicinske inovacije i razvoj

Uz podršku Shenzhen Instituta za naprednu tehnologiju, Kineske akademije nauka Shenzhen Graduate School of Harbin Institute of Technology Akademska i tehnička podrška bolnice Xuanwu sa Glavnog medicinskog univerziteta, uvežbavajte novi način medicinskih inovacija i razvoja i težite ka boljem za nacionalno zdravlje.

Riješite obične ljude

Teško je posjetiti liječnika. Skupa je izgradnja "predbolnice, u bolnici i nakon bolnice" izgradnjom sveobuhvatne platforme za upravljanje hroničnim bolestima 

Uslužni proces životnog ciklusa vodi propadanju visokokvalitetnih medicinskih resursa. Sveobuhvatno ćemo riješiti problem da je običnim ljudima teško posjetiti liječnika, ali je skupo posjetiti liječnika.